Tìm hiểu về tỷ lệ bản vẽ trong autocad

Tìm hiểu về tỷ lệ bản vẽ trong autocad
Tìm hiểu về tỷ lệ bản vẽ trong autocad

Thiết lập tỷ lệ phẩn trăm trong bản vẽ autocad là rất quan trọng, nhất là với bản vẽ quy hoạch và đặc biệt quan trọng trong quá trình in bản vẽ CAD.

Trên bản đồ ghi tỷ lệ 1/1000 thì ta hiểu như sau. Cứ 1 đơn vị trên bản đồ tương ứng với 1000 đơn vị ngoài thực tế. Bản vẽ kiến trúc tỷ lệ 1/00 thì 1 cm trên bản vẽ tương ứng với 1m ngoài thực tế.

Tỷ lệ bản vẽ là gì?

Tỷ lệ bản vẽ là tỉ số giữa kích thước đo được trên bản vẽ và kích thước tương ứng đo được trên thực tế.

TCVN 3 – 74 có 3 loại: 

  • Bản bằng vật có tỷ lệ (1:1)
  • TL thu nhỏ: hình vẽ nhỏ hơn vật thường dùng để vẻ các chi tiết cấu tạo trong kiến trúc (1:2) (1:2,5) ( 1:4) ( 1:5) ( 1:10) ( 1:15) (1:20) ( 1:25) ( 1:40) ……
  • TL phóng to: hình vẽ lớn hơn vật thực ( 2:1) (2,5: 1) (4:1) (5:1) (10:1) …
  • Dù bản vẽ vẽ theo tỷ lệ nào thì kích thước ghi trên bản vẽ vẫn luôn là kích thước thật (không phụ thuộc vào TL).

Và khi vẽ chúng ta sẽ vẽ theo đơn vị cad gọi là Drawing unit

Ví dụ:

Vật muốn vẽ dài 1000mm khi vẽ trong cad nhập vào 1000 như vậy 1 Drawing unit = 1mm , đến lúc in muốn in ra tỷ lệ 1:100 thì setup 1mm = 100unit muốn in tỷ lệ 1:1 thì setup 1mm = 100unit vấn đầy này mình sẽ đề cập kỹ hơn trong phần in bản vẽ autocad

Cách xác định tỷ lệ của bản vẽ cad hiện tại

Mặc định khi mở cad lên chưa settup gì thì bản vẽ sẽ có tỷ lệ 1:1. Giờ muốn biết bản vẽ đó thuộc tỷ lệ nào thì dùng lệnh DISTANCE để đo khoảng cách thât một đoạn trên bản vẻ chú ý là đoạn chúng ta đo phải có DIM nha. Sau đó ta do lại đoạn thẳng đó với DIM tỷ lệ 1:1 . Giờ so sánh kết quả của lệnh DISTANCE với DIM 1:1 bằng nhau thì bản vẽ đang ở tỷ lệ 1:1 nếu chênh lệch nhau thì dựa vào tỷ số đó có thể biết được tỷ lệ.

Thiết lập tỷ lệ bản vẽ trong autocad

Dùng lệnh mvsetup để thiết lập bản vẽ

Khi bắt đầu khởi tạo một bãn vẽ cad việc đầu tiên làm là setup các thông số như hệ đơn vị, tỷ lệ, khổ giấy hiển thị trên màn hình làm việc … bắt setup dầy như sau
Command gõ lệnh: Mvsetup  => enter => Cad sẽ thông báo

initializing…Enable paper space? (No/): nhập vào “N”

Tiếp theo :

Units type (Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric): nhập vào “m”

Dòng lệnh trên bảo ta chọn hệ đơn vị. Nhập vào “m” nghĩa là chọn hệ metric
Tiếp theo :

Enter the scale factor:
nhập vào 100

Các tỷ lệ scale hay dùng

(5000) 1:5000
(2000) 1:2000
(1000) 1:1000
(500) 1:500
(200) 1:200
(100) 1:100
(75) 1:75
(50) 1:50
(20) 1:20
(10) 1:10
(5) 1:5
(1) FULL
Dòng trên bảo ta chọn scale factor cho bản vẽ, nếu bản vẽ có nhiều tỉ lệ, ta sẽ chọn scale factor là tỉ lệ có mẫu số lớn nhất ví dụ 1/10 1/50 1/100 ta chọn 100
Tiếp theo:

Enter the paper width: nhập vào 297 Dòng này yêu cầu ta chọn bề rộng khổ giấy vẽ.
Enter the paper height: nhập vào 210 Dòng này yêu cầu ta chọn chiều cao khổ giấy vẽ.

Kích thước các khổ giấy thường dùng:

  • A0 (1189 x 841)
  • A1 (841 x 594)
  • A2 (594 x 420)
  • A3 (420 x 297)
  • A4 (297 x 210)
Bải viết này được tổng hợp từ bài viết của site kientrucdn phần nào giúp bạn hiểu được và thiết lập tỷ lệ phần trăm trong bản vẽ CAD.
Chúc bạn thành công!

Leave a Comment

CommentLuv badge