Tải Download .NET Framework 4.6.2 Full Offline cho Windows XP/7/8/10

Nhiều phần mềm cần Net Freamework 4.6.2 cho Win của mình. Dưới đây là hướng dẫn link tải về:

Download .NET Framework 4.6.2 Full, tải Microsoft .NET Framework Offline cho Windows XP/7/8/10 link gốc từ Microsoft

Microsoft.NET Framework là một phần mềm do Microsoft phát triển dành riêng cho Windows, là một nền tảng lập trình có chứa các thư viện code sẵn để giúp cho máy tính có thể chạy được các ứng dụng phần mềm, game được viết trên nền .Net Framework ở môi trường Windows.

.Net Framework 4.6.2 hỗ trợ cho tất cả hệ điều hành Windows : Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10,Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2.

Link Download: NET Framework 4.6.2
[​IMG]


Leave a Comment

CommentLuv badge