PDF là định dạng file rất quen thộc và thông dụng. Chắc hẳn ai trong chúng ta sủ dụng máy vi tinh đều biết nó. Chúng ta lưu file và chia sẻ định dạng này.  Hiện tại, có rất nhiều phần mềm có thể giúp bạn đọc các đuôi PDF mà bạn có thể lựa chọn.