Với những ai sẽ, đang hoăc đã sử dụng máy photocopy cần phải học sử dụng về photocopy canon. Luôn luôn cần cuốn sổ tay user manual để sử dụng máy vì máy có rất nhiều thứ phải học. Từ các hình thức copy, in hay scan thậm chí là khắc phục nỗi kẹt giấy.