Hiện nay trên mạng chia sẻ rất ít sách hướng dẫn sửa chữa máy in, máy photocopy, máy fax của Canon hay dân kỹ thuật sửa máy còn gọi là service manual và part list Canon. Hai bộ sách này rất quan trọng nhà sản xuất chỉ cung cấp cho nhà phân phối sản phẩm