Sử dụng máy in 3D để in mô hình kiến trúc quy hoạch

Cuộc cách mạng in ấn 3D ứng dụng rõ ràng nhất là ở đây, nó làm thay đổi hoàn toàn phương pháp làm việc truyền thống. Một số công ty thiết kế kiến ​​trúc đang tìm cách thuyết phục khách hàng sử dụng máy in 3D cho các bài thuyết trình mô hình kiến ​​trúc. Họ đang … Đọc tiếp ….