Máy in 3D hoạt động theo nguyên lý đắp từng lớp vật liệu, có thể từ trên xuống hoặc từ dưới lên tùy theo công nghệ in 3D đang sử dụng. Trước khi in một đối tượng 3-D, trước tiên bạn phải tạo ra một hình ảnh ba chiều của vật thể bạn muốn in