Bước 1 : Chuẩn bị những vật liệu cần thiết để tiến hành in chuyển nhiệt lên ly sứ – Máy in phun, gợi ý máy in phun Epson T50, Máy in phun Epson T60. – 1 máy ép nhiệt khuôn ly. – Xấp giấy in chuyển nhiệt. – Băng keo chuyển nhiệt. – Kéo