Trong các phần mềm thiết kế in ấn như CorelDraw, Adobe Photoshop, … đều có hai không gian màu: RGB và CMYK để chúng ta lựa chọn màu sắc. Tương ứng với phần mềm thì ta cũng có các máy in màu gồm các màu chính Đỏ, Xanh lá, Xanh dương và Xanh nước biển,