Tất cả những điều cần biết trước khi mua một máy quét khổ lớn

Những người đang sử dụng bản vẽ CAD (cơ quan, tổ chức nhà nước, công ty, dịch vụ in,..) muốn mua máy quét khổ lớn để lưu trữ số hóa, in ấn thành định dạng file bản vẽ kỹ thuật và bản đồ phải đối mặt với các lựa chọn khó khăn về công nghệ … Đọc tiếp ….