Epson SureColor SC-S30600 được thiết kế  để cung cấp sản phẩm hiệu quả và thân thiện với môi trường với tổng chi phí là thấp nhất, Epson SureColor SC-S30600 cho phép các công ty in, cá nhân, cửa hàng in kỹ thuật s và các trung tâm prolabs mở rộng dịch vụ của họ. Ứng