Tag: may in kho lon

Top 4 vấn đề đau đầu với máy in khổ lớn và cách khắc phục chúng

Không phân biệt thương hiệu nhà cung cấp, tất cả các loại máy ịn khổ rộng Canon, Hp, Mutoh, Océ, … thường bị chung một số vấn đề làm chúng ta đau đầu với chúng. Dưới góc nhìn của một kỹ thuật viên sửa máy in khổ lớn tôi đưa ra 4 vấn đề nhức

Đánh giá chất lượng hai dòng máy in Océ Plotwave và Océ TDS

Với Océ Plotwave là dòng máy cải tiến của dòng Océ TDS. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên dòng máy in đi đầu thế hệ in kỹ thuật số Océ 9400/TDS 300/320/TDS 450/TDS750 và TDS 860. Nghĩ về quá khứ dường như họ chẳng giám tin sao nó lại in nhanh và đẹp đến

So sánh máy in Océ Plotwave 300 với Ricoh Aficio MF W3600

Tôi sẽ đưa ra cái nhìn tổng thể để giữa hai máy in khổ lớn phổ biến nhất và có thể so sánh được với nhau – Océ Plotwave 300 và Ricoh Aficio MF W3600. Cả hai ở hai công nghệ in khác nhau, mỗi loại có một điểm mạnh riêng. Nhưng làm thể nào