Máy in Epson Stylus Pro 9900 cung cấp cho việc in màu, chụp ảnh và tái sản xuất mỹ thuật.Máy in Epson Stylus Pro 9900 bản in rộng B0 / 44 “bằng công nghệ có thể chính xác, nhất quán và hiệu quả trên thị trường. Tham khảo: Mực refill liên tục máy in khổ