In bản vẽ kỹ thuật bạn cần một máy in laser khổ A0 hay máy in phun khổ A0? Chúng ta đang có cuộc tranh luận giữa 2 dòng máy in này, khi nào thì mua máy in khổ lớn laser và khi nào nên mua máy in màu máy in phun khổ lớn. Chúng