Trang blog này chủ yếu viết về đề tài sử dụng và sửa chữa các loại máy in khổ lớn. Nhưng đây là bài viết đầu tiên mình xin chia sẻ các kỹ thuật in hiện nay ở Việt Nam. 1.Kỹ thuật in lụa In lụa tên sơ khai người thợ đặt ra lúc bản lưới