Ở bài trước tôi đã hướng dẫn chuyển từ file CAD sang PDF khá dễ dàng trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn chuyển ngược lại từ pdf sang cad. Tôi nghĩ nó có vẻ khó khăn một chút nếu bạn muốn chuyển đổi ngược lại. Hai cách chuyển file PDF sang Dwg (PDF to Dwg