Khi nói đến việc in tập tin trong nghành thiết kế in ấn, có hai loại tập tin mà bạn cần phải biết về: vectơ và bitmap. Chúng tôi sẽ xem những gì các điểm mạnh và điểm yếu của từng loại, và sử dụng chúng như thế nào trong ngành in. Sự khác biệt giữa