Sau khi thiết kế song bản vẽ CAD để lưu trữ hoặc gửi cho 1 một người nào đó thì bạn nên chuyển sang định dạng file pdf. Để biết vì sao nên lưu dưới định dạng file này bạn có thể đọc 2 bài trước đó của tôi: Tại sao lên lưu định dạng