Trong bài viết này tôi xin chia sẻ hai phần mềm chỉnh sửa file pdf tốt nhất. Đây là 2 phần mềm rất hữu dụng trọng văn phòng cũng như trong thiết kế. Bạn có thể chỉnh sửa tập tin pdf bất kỳ lớn hay nhỏ thật dễ dàng. Tôi thường sử dụng để dịch