Làm thế nào để chỉnh sửa file host để crack phần mềm, vào được các trang web bị chặn, chuyển đổi địa chỉ ip đường dẫn. File hosts là 1 file giúp các bạn có thể điều hướng, thay đổi việc truy cập vào các website tới 1 IP nào đó mà bạn muốn để