Ở bài trước tôi đã cung cấp cho bạn bản vẽ quy hoạch khu dân cư quận 2: Chia sẻ bản vẽ CAD quy hoạch sử dụng đất khu dân cư quận 2 Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 3 bản vẽ quy hoạch nữa trong năm 2014 tất cả