Một ngày đẹp trời,  máy tính của bạn chứa nhiều phần mềm rác và chứa nhiều virus khiến máy tính của bạn có thể bị lỗi hệ điều hành. Đó là lúc bạn nên cài lại windows cho máy tính hoạt động tốt hơn. Khi cài lại windows thì tất cả những phần mềm mình cài