Chia sẻ bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ cung cấp điện nhà xưởng file CAD. Vì có khá nhiều bạn hỏi xin mình bản vẽ điện, chính ví thế trong thời gian này mình sẽ có những bài viết để chia sẻ cho những bạn cần. Bản vẽ mà tôi chia sẻ với các