Đây là bài viết đầu tiên trong chuỗi bài viết chia sẻ bản vẽ CAD kiến trúc – xây dựng công trình. Hiện tại trên mạng có rất nhiều website chia sẻ lĩnh vực này nhưng từng đó là chưa đủ. Cho nên bắt đầu từ đây bạn có thêm một địa chỉ nữa để