So sánh máy in Océ Plotwave 300 với Ricoh Aficio MF W3600

Views 6988Likes 13Rating 12345 Tôi sẽ đưa ra cái nhìn tổng thể để giữa hai máy in khổ lớn phổ biến nhất và có thể so sánh được với nhau – Océ Plotwave 300 và Ricoh Aficio MF W3600. Cả hai ở hai công nghệ in khác nhau, mỗi loại có một điểm mạnh riêng. … Continue reading So sánh máy in Océ Plotwave 300 với Ricoh Aficio MF W3600