Category: Quy Hoạch

Chia sẻ bản vẽ CAD quy hoạch sử dụng đất khu dân cư quận 2

Có rất nhiều bạn đang cần các bản vẽ quy hoạch sử dụng đất đai. Hiện nay trên mạng mình không thấy chia sẻ sẻ nhiều về bản vẽ quy hoạch. Chính vì thế mình sẽ tổng hợp chia sẻ các file CAD quy hoạch nguồn từ viện quy hoạch tp. HCM. Hy vọng các