Tài liệu sửa chữa máy in, máy photocopy Ricoh là hai cuốn service manual và part list. Service Manual là một cuốn sổ tay được xuất bản bởi Ricoh hoặc một công ty xuất bản chuyên ngành gồm những chỉ dẫn và chi tiết kỹ thuật cho việc bảo dưỡng, sửa chữa, và làm thế nào để sửa