Máy photocopy màu Ricoh

máy photo A0 ricoh

Công ty cung cấp thiết bị văn phòng ABT

FREE PHONE 0932 117 911

sales@suamayinkholon.comsuamayinkholon@gmail.com

Vui lòng chọn Máy Photocopy ricoh màu bạn yêu cầu từ bên dưới liên hệ để biết  thêm chi tiết:

Model No Copies
Per Min
Colour
(A4)
Copies
Per Min
Black
(A4)
Print Fax Scan Duplex
Máy photocopy màu Ricoh Aficio MP C2030 20 20 Standard Option Standard Pull Standard
Máy photocopy màu Ricoh Aficio MP C2530 25 25 Standard Option Standard Pull Standard
Máy photocopy màu Ricoh Aficio MP C2050 20 20 Standard Option Standard Push Standard
Máy photocopy màu Ricoh Aficio MP C2550 25 25 Standard Option Standard Push Standard
Máy photocopy màu Ricoh Aficio MP C2800 28 28 Standard Option Standard Push Standard
Máy photocopy màu Ricoh Aficio MP C3300 33 33 Standard Option Standard Push Standard
Máy photocopy màu Ricoh Aficio MP C4000 40 40 Standard Option Standard Push Standard
Máy photocopy màu Ricoh Aficio MP C5000 50 50 Standard Option Standard Push Standard
Máy photocopy màu Ricoh Aficio MP C6000 55 60 Standard Option Standard Push Standard
Máy photocopy màu Ricoh Aficio MP C7500 70 75 Standard Option Standard Push Standard
Máy photocopy màu Ricoh Pro C900 90 90 Standard N/A Option Standard