Tại sao màu hình ảnh in ra từ máy in lại khác với màu trong máy tính?

Tại sao hình ảnh in khác với màu trong máy tính? Tất nhiên là luôn luôn khác, sẽ có một số cách để cho gần giống hơn. Nhưng sẽ luôn luôn khác. Điều này được gọi là sự khác biệt màu sắc! Có luôn luôn nghi ngờ từ khách hàng hoặc từ người thiết kế … Đọc tiếp ….