Máy in khổ lớn HP Designjet T1500

Views 1790Likes Rating 12345 Tăng năng suất bằng Máy in khổ lớn HP Designjet T1500, điểm mạnh 2 roll giấy và có khay ra để sắp xếp các bản in của bạn thẳng hàng. Máy in khổ lớn HP Designjet T1500 in mạnh mẽ. Truy cập và in các dự án khi bạn ra khỏi văn … Continue reading Máy in khổ lớn HP Designjet T1500