Trước tiên chúng ta tìm hiểu in 3D là gì? Tại sao gọi là in 3D mà không gọi là làm vật thể và in 3D khác in bình thường như thế nào ? Công nghệ in 3D là một nhánh nhỏ của công nghệ tạo mẫu nhanh, được phát minh từ những năm 1980s.