Category: Kỹ thuật in ấn

Vùng màu RGB vs CMYK: Tại sao nên sử dụng CMYK cho in ấn

Nó rất quan trọng là tất cả các tập tin đều được thiết kế để được in sử dụng không gian màu CMYK. Nếu một tập tin được thiết kế trong không gian màu RGB, màu sắc in ra có thể không như mong đợi. Thiết kế một tập tin trong CMYK đảm bảo rằng

Tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 hệ màu CMYK và RGB trong in ấn

Trong các phần mềm thiết kế in ấn như CorelDraw, Adobe Photoshop, … đều có hai không gian màu: RGB và CMYK để chúng ta lựa chọn màu sắc. Tương ứng với phần mềm thì ta cũng có các máy in màu gồm các màu chính Đỏ, Xanh lá, Xanh dương và Xanh nước biển,