Định dạng file ảnh JPEG, GIF, PNG

Sự khác nhau giữa định dạng file ảnh jpeg, gif, png và cách dùng từng loại file jpeg, gif, png như thế nào trong sao lưu thiết kế và in ấn. Việc sử dụng những định dạng file này một cách hiệu quả sẽ phát huy hết công dụng của chúng. Bạn và tôi hãy cùng xem hình mô phỏng dưới đây tôi chia sẻ trên vnreview.

Định dạng file ảnh JPEG, GIF, PNG
Định dạng file ảnh JPEG, GIF, PNG

sự khác nhau giữa file đuôi JPEG, GIF, PNG

Sử dụng đuôi file jpeg, gif, png như thế nào?


Leave a Comment

CommentLuv badge