Chia sẻ tài liệu sửa chữa rất nhiều loại Laptop

Chia sẻ tài liệu sửa chữa rất nhiều loại Laptop
Chia sẻ tài liệu sửa chữa rất nhiều loại Laptop – Nguồn ảnh: fr.ifixit.com

Điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn rằng, bạn đã vào đúng địa chỉ khi bạn đang cần một cuốn tài liệu miễn phí để sửa các dòng laptop từ thông dụng nhất đến các dòng cao cấp. Ở chủ đề này, tôi sẽ cung cấp cho bạn cuốn Service Manual của nhà phân phối máy để bạn có thể sửa chữa nó. Bài viết này tôi sưu tập và tổng hợp lại ngắn gọn nhất.

Tôi giới thiệu một chút về Service Manual. Service Manual cần cho kỹ thuật viên sửa chữa máy, cần cho những ai có laptop bị hư muốn tự mình sửa chữa. Service Manual cung cấp cho bạn:

Dưới đây là link download, bạn tải về nhé, lưu ý tất cả file đều là tiếng anh. Hy vọng nó sẽ giúp bạn trong công việc. Nếu không có dòng máy bạn cần hãy để lại lời bình luận bên dưới.

**** Hướng dẫn tải về: Tra tên máy bạn cần trong cột MODEL – cột TẢI VỀ, nhấp vào tên để tải về, vì các dòng máy đều được nén trong một file duy nhất…..

SERVICE MANUAL – TẢI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ CHỮA CÁC LOẠI LAPTOP 2014

TẢI VỀ MODEL
Acer  Aspire 1200, Aspire 1300, Aspire 1310 series, Aspire 1350, Aspire 1360, Aspire 1520, Aspire 1400, Aspire 1450, Aspire 1500, Aspire 1510, Aspire 1600, Aspire 1606, Aspire 1610, Aspire 1620, Aspire 1640, Aspire 1640z, Aspire 1650z, Aspire 1650, Aspire 1660, aspire 1670, Aspire 1680, Aspire 1410, aspire 1690, Aspire 1690, Aspire 3510, Aspire 1700, Aspire 1710, Aspire 1800, Aspire 1810t, Aspire 1820pt, Aspire 1420p
Acer Aspire 2000, Aspire 2010, Aspire 2020, Aspire 2420, Aspire 2920, Aspire 2920z, Aspire 2930, Aspire 2930z
Acer Aspire 3000, Aspire 3500, Aspire 3010, Aspire 3020, Aspire 3030, Aspire 3040, Aspire 3050, Aspire 3100, Aspire 3300s, Aspire 3600, Aspire 3610, Aspire 3620, Aspire 3630, Aspire 3640, Aspire 3640_schematics_garda5_-1-0426, Aspire 3650, Aspire 3660, Aspire 3670, Aspire 3680, Aspire 3690, Aspire 3810t, Aspire 3810tz, Aspire 3810tg, Aspire 3810tzg, Aspire 3935
Acer Aspire 4230, Aspire 4530, Aspire 4240, Aspire 4540, Aspire 4315, Aspire 4715z, Aspire 4520, Aspire 4220, Aspire 4520G, Aspire 4220G, Aspire 4535, Aspire 4535g, Aspire 4235, Aspire 4710, Aspire 4310, Aspire 4715z, Aspire 4315, Aspire 4720g, Aspire 4720z, Aspire 4720, Aspire 4320, Aspire 4730z, Aspire 4730zg, Aspire 4330, Aspire 4732z, Aspire 4332, Aspire 4736, Aspire 4736g, Aspire 4736z, Aspire 4736zg, Aspire 4336, Aspire 4740, Aspire 4740g, Aspire 4810t, Aspire 4810tg, Aspire 4810tz, Aspire 4410t, Aspire 4820t, Aspire 4920, Aspire 4920g, Aspire 4930, Aspire 4930g, Aspire 4935, Aspire 4937
Acer Aspire 5000, Aspire 5010, Aspire 5020, Aspire 5030, Aspire 5040, Aspire 5050, Aspire 5100, Aspire 5110, Aspire 5100, Aspire 5230, Aspire 5500, Aspire 5500z, Aspire 5510, Aspire 5515, Aspire 5517, Aspire 5520, Aspire 5220, Aspire 5530, Aspire 5530g, Aspire 5532, Aspire 5534, Aspire 5535, Aspire 5235, Aspire 5536, Aspire 5536g, Aspire 5236, Aspire 5538, Aspire 5540, Aspire 5560, Aspire 5590, Aspire 5541, Aspire 5241, Aspire 5550, Aspire 5570, Aspire 5580, Aspire 5600, Aspire 5610, Aspire 5620, Aspire 5670, Aspire 5620, Aspire 5670, Aspire 5650, Aspire 5680, Aspire 5630, Aspire 5680, Aspire 5650, Aspire 5630, Aspire 5610, Aspire 5610z, Aspire 3690, Aspire 5710, Aspire 5310, Aspire 5710g, Aspire 5310g, Aspire 5720, Aspire 5720g, Aspire 5730z, Aspire 5330, Aspire 5732z, Aspire 5332, Aspire 5735, Aspire 5735z, Aspire 5335, Aspire 5737z, Aspire 5738dg, Aspire 5738dzg, Aspire 5542g, Aspire 5542, Aspire 5242, Aspire 5738g, Aspire 5738zg, Aspire 5738z, Aspire 5738, Aspire 5338, Aspire 5536, Aspire 5536g, Aspire 5236, Aspire 5739, Aspire 5739g, Aspire 5740, Aspire 5740d, Aspire 5340, Aspire 5741, Aspire 5741g, Aspire 5810t, Aspire 5810tg, Aspire 5810tz, Aspire 5410, Aspire 5910, Aspire 5920g, Aspire 5930, Aspire 5930Z, Aspire 5730Z, Aspire 5935, Aspire 5935g, Aspire 5940g, Aspire 5942, Aspire 5942g
Acer Aspire 6530, Aspire 6530g, Aspire 6920, Aspire 6920, Aspire 6930, Aspire 6930g, Aspire 6935 Series, Aspire 6935g
Acer Aspire 7000, Aspire 7100, Aspire 7110, Aspire 7230, Aspire 7530, Aspire 7530g, Aspire 7520, Aspire 7220, Aspire 7715z, Aspire 7315, Aspire 7720, Aspire 7720g, Aspire 7730, Aspire 7730g, Aspire 7735, Aspire 7735g, Aspire 7735z, Aspire 7735zg, Aspire 7736, Aspire 7736z, Aspire 7336, Aspire 7540, Aspire 7740, Aspire 7740g, Aspire 7745, Aspire 7745g
Acer Aspire 8730, Aspire 8730z, Aspire 8530, Aspire 8920, Aspire 8930, Aspire 8930q, Aspire 8935, Aspire 8935g, Aspire 8940, Aspire 8942, Aspire 8942g
Acer Aspire 9100, Aspire 9110, Aspire 9120, Aspire 9300, Aspire 9400, aspire 9410, Aspire 7110, Aspire 9420, Aspire 9410, Aspire 9500, Aspire 9510, Aspire 9520, Aspire 9800, Aspire 9920
Acer Aspire one, Aspire one (ao531h_ba01_dv), Aspire one (ao532h_jv01_pt), Aspire one (ao751h_jm11_ml), Aspire one (aod150_jasper), Aspire one (aod250_jv01_dv), Aspire one (ba02_dv_aop531f), Aspire one (ba02_dv_aop531h), Aspire one (macles)
Acer Emachines e627, Emachines e628, Emachines e630, Emachines e430, Emachines em250, Emachines g430, Emachines g630, Emachines g627
Acer Extensa 365, Extensa 390, Extensa 450, Extensa 500, Extensa 510, Extensa 570, Extensa 600, Extensa 650, Extensa 610, Extensa 660, Extensa 670, Extensa 700, Extensa 710, Extensa 900, Extensa 2000 2500, Extensa 2700, Extensa 2900, Extensa 3100, Extensa 4620, Extensa 4220, Extensa 5230, Extensa 5630z, Extensa 5410, Extensa 5010, Extensa 5610, Extensa 5210, Extensa 5620, Extensa 5620g, Extensa 5220, Extensa 5630 Series, Extensa 5635, Extensa 5635g, Extensa 5635z, Extensa 5635zg, Extensa 5235, Extensa 7420, Extensa 7120, Extensa 7120, Extensa 7620, Extensa 7220
Acer Ferrari 1000, Ferrari 1100, Ferrari 1200, Ferrari 3000, Ferrari 3200, Ferrari 3400, Ferrari 4000, Ferrari 5000, Ferrari one
Acer Acer laptop diagrams schematics documents, Aspire asx1200 asx3200, Aspire L3600 Veriton L460, Aspire S3 series, Dynaivid graphics dock, Ezdock_ch3, iDea 500, iDea 510
Acer Travelmate alpha 550, Travelmate c100, Travelmate c110, Travelmate c200, Travelmate c210, Travelmate c300, Travelmate c310, Travelmate tm2420, Travelmate tm2440
Acer Travelmate 200, Travelmate 210, Travelmate 220, Travelmate 260, Travelmate 230, Travelmate 280, Travelmate 240, Travelmate 250, Travelmate 270, Travelmate 290, Travelmate 290e, Travelmate 310, Travelmate 330, Travelmate 340, Travelmate 350, Travelmate 370, Travelmate 380, Travelmate 420, Travelmate 430, Travelmate 505, Travelmate 510, Travelmate 520, Travelmate 530, Travelmate 540, Travelmate 610, Travelmate 620, Travelmate 630, Travelmate 650, Travelmate 660, Travelmate 720, Travelmate 730, Travelmate 740, Travelmate 800
Acer Travelmate 2000, Travelmate 2500, Travelmate 2100, Travelmate 2600, Travelmate 2200, Travelmate 2700, Travelmate 2300, Travelmate 2310, Travelmate 2350, Travelmate 2400, Travelmate 2410, Travelmate 2420, Travelmate 2430, Travelmate 2440, Travelmate 2450, Travelmate 2460, Travelmate 2470, Travelmate 2480
Acer Travelmate 3000, Travelmate 3000 quanta zh1, Travelmate 3010, Travelmate 3030, Travelmate 3040, Travelmate 3200, Travelmate 3210, Travelmate 3220, Travelmate 3230, Travelmate 3210z, Travelmate 3240, Travelmate 3280, Travelmate 3290, Travelmate 3250, Travelmate 3260, Travelmate 3270, Travelmate 3300
Acer Travelmate 4000, Travelmate 4500, Travelmate 4010, Travelmate 4020, Travelmate 4050, Travelmate 4060, Travelmate 4070, Travelmate 4080, Travelmate 4150, Travelmate 4650, Travelmate 4200, TravelMate 4210, Travelmate 4270, Travelmate 4670, TravelMate 4220, Travelmate 2480, Travelmate 4260, Travelmate 4280, Travelmate 4230, Travelmate 4280, Travelmate 4260, Travelmate 4230, Travelmate 4200, Travelmate 4200z, Travelmate 2490, Travelmate 4330, Travelmate 4330g, Travelmate 4400, Travelmate 4520, Travelmate 4220, Travelmate 4530, Travelmate 4600, Travelmate 4100, Travelmate 4670, Travelmate 4270, Travelmate 4210, Travelmate 4720, Travelmate 4320, Travelmate 4730, Travelmate 4730g
Acer Travelmate 6000, Travelmate 6252, Travelmate 6292, Travelmate 6291, Travelmate 6231, Travelmate 6293, Travelmate 6460, Travelmate 6410, Travelmate 6492, Travelmate 6493, Travelmate 6500, Travelmate 6592, Travelmate 6592g, Travelmate 6593
Acer Travelmate 7100, Travelmate 7300, Travelmate 7510, Travelmate 7520, Travelmate 7220, Travelmate 7520, Travelmate 7520g, Travelmate 7220, Travelmate 7530, Travelmate 7230, Travelmate 7720, Travelmate 7320, Travelmate 7730, Travelmate 7730a
Acer Travelmate 8000, Travelmate 8100, Travelmate 8200, Travelmate 8210, Travelmate 8200, Travelmate 8371, Travelmate 8331, Travelmate 8471, Travelmate 8431, Travelmate 8571, Travelmate 8531
Acer Travelmate 5000, Travelmate 5330, Travelmate 5510, Travelmate 5210, Travelmate 5520, Travelmate 5520g, Travelmate 5220, Travelmate 5220g, Travelmate 5530, Travelmate 5230, Travelmate 5600, Travelmate 5100, Travelmate 5620, Travelmate 5610, Travelmate 5110, Travelmate 5710, Travelmate 5710g, Travelmate 5310, Travelmate 5310g, Travelmate 5720, Travelmate 5720g, Travelmate 5320, Travelmate 5730
Asus Eee PC 4G (701), a6jc, a6jm, a6vc-sch, a7t, a7v, a3000n, f3jr_sch, f3ka_scheme, g1s, K53 Series, kn1, l8400, m2400ne, m6000, s37e, s62, s62f, s96j, s97v z97v, A6000U-Series, Z35F-Series, Z71-Series, Z84J-Series, sw1, v1s, v6000, w5f, w3000a, x50rl, z93e, z500a, z9200k
Apple mac mini, mac mini early late 06, mac mini late 09, mac mini mid 2010, Mac mini Early 2006
Apple imac g5, imac 17, imac 20
Apple imac 24, imac 27, imac flatpanel, imac g3, imac_g5_17, imac_g5_20, imac sl
Apple macbook_13_al, macbook_13_aluminum_late_2008_08-10, macbook_13_dec_2006, macbook_13_early09, macbook_13_late09, macbook_13_late_2006_mid_2007, macbook_13_late_2007_early_2008_08-04, macbook_13_may_2006, macbook_13in, macbook_pro
Apple macbook_pro-17, macbook_pro_2.4_2.2ghz-15, macbook_pro_15.4_feb_2006, macbook_pro_15_2.4_2.2ghz, macbook_pro_15_253_mid09, macbook_pro_15_core_2_duo, macbook_pro_15_early2008, macbook_pro_15_mid09, macbook_pro_15_mid2010, macbook_pro_17_early09, macbook_pro_17_may_2006, macbook_pro_17_mid10, macbookair, macbookair_08-01
Apple macpro, macpro_8x, macpro_8x_apr_2007, macpro_aug_2006, macpro_early2008, macpro_early2009, macpro_feb_2007, macpro_mid2010
Apple Developer Note PowerBook G4, pb_g3_series_bronze, pbg4_12in_1_5ghz, pbg4_15_167ghz, powerbook_100, powerbook_140.145.b.170, powerbook_150, powerbook_160.165.180, powerbook_165c.180c, powerbook_190.5300, powerbook_190.5300_rea, powerbook_200_series, powerbook_500_series, powerbook_550c, powerbook_1400_series, powerbook_2300_series, powerbook_2400c, powerbook_3400c.g3, powerbook_fw, powerbook_g3_series, powerbook_g4_(1ghz_867mhz), powerbook_g4_(12-inch)_(oct_2005), powerbook_g4_(12-inch)_(sep_2003), powerbook_g4_(12-inch_1.5_ghz), powerbook_g4_(12-inch_1.33_ghz), powerbook_g4_(15-inch_double-layer_sd), powerbook_g4_(15-inch_fw800), powerbook_g4_(15-inch_fw_800___1.5_1.33ghz), powerbook_g4_(17-inch)_(dec_2003), powerbook_g4_(17-inch_1.33ghz), powerbook_g4_(dvi)_(dec_2003), powerbook_g4_(gigabit_ethernet)_(may_2002), powerbook_g4_(july_2003), powerbook_g4_(titanium)-_400,_500_mhz, powerbook_g4_12-inch_1_5_ghz, powerbook_g4_17_sd_1.67_1.33_ghz, powerbook_g4_17_sd_1_67_1_33_ghz, powerbook_g4_dvi
Apple powermac.perf_5200.5300, powermac.perf_5260.5280, powermac.perf_5400.5500, powermac.perf_6400.6500, powermac_4400, powermac_6100_series, powermac_7100_series, powermac_7200_series, powermac_8100.ws_8150, powermac_8500_series, powermac_9500_series, powermac_g3_all_in_one, powermac_g3_blue.white, powermac_g3_desktop, powermac_g4, powermac_g5, powermac_g5 (late 2005 dual 2.0_2.3 ghz, quad), powermac_g5 (sep 2003), powermac_g5_late2004, powermac_server_g3_minitow
Apple Apple Error Codes, classic_ii.performa_200, color_classic, color_classic_ii.perf_275, Developer Note iBook, eMac, eMac_ati_usb2_2005, g4cube, ipad_w_3g, lc_520.550.575, lc_580.performa_580cd, macintosh_128k.512k, macintosh_ii.iix.iifx, macintosh_iisi, macintosh_iivx.vi.perf_600, macintosh_plus, macintosh_portable, macintosh_se, macintosh_se.30, macintosh_tv, network_server_500.700, performa_400_series, performa_500_series, performa_630_series, performa_6100, performa_6200.6300, pm7300.7500.7600.ws7350, pm8600.9600.ws9650, pmg4_mir_fw800, quadra.centris_610.ws_60, quadra.centris_650, quadra.centris_660av, quadra.lc_630.performa_640, quadra_605.lc_series, quadra_700.mac_iicx.iici, quadra_800.ws_80, quadra_840av, quadra_900.950.ws_95, twentieth_anniversary_mac, workgroup_server_9150, xserve, xserve_early2009, xserve_g5, xserve_late2006, xserveraid
Benq a33, r23, S52, s72
Clevo clevo 888e sager np888x, clevo 2200c 2700c sager np2280, clevo d400e d410e sager np4060, clevo d400s d410s, clevo d470v d480v sager np4780, clevo d500e d510e d520e d530e sager np5690, clevo d610s d620s d630s sager np61x0, clevo d800p sager np8890, clevo d900c sager np9260 np9261, clevo d900f, clevo d900k sager np9750, clevo d900t, clevo l295n l297n, clevo l295t, clevo l390t, clevo lv22c lv22n lv19c lv19n, clevo m570a m575a sager np5270, clevo m570tu, clevo m590ke, clevo m660se m665se, clevo m720t m730t m728t m729t, clevo m740t m740tu m760t m760tu, clevo m860tu, clevo m980nu, clevo tn120r
Compal Compal cl50, Compal cl51, Compal cl56, Compal cy23, compal cy25, Compal hel81
Compaq presario 1200 series xl2, xl201-xl330, presario 1200 series xl101-xl127, presario 1200 series xl300 xl300a xl300b, presario 1400 series, presario 1600t 1600 series xl140-258, presario 1700xl series, presario 1800 series xl180-192, presario 1800t 1800 series xl280-390, compaq (portable computer) (plus personal computer) (portable 286 computer), compaq 100 armada 100s, compaq 100 armada 100s_v1, compaq 510 511 515 516, compaq 610 615, compaq 800 presario 3000, compaq 2510p, compaq 6720s, compaq 6720s_v1, compaq 6720t mobile thin client, compaq 8510w mobile workstation, compaq 8710p notebook 8710w mobile workstation, compaq aero 8000 h-pc, compaq armada 110 evo n110, compaq armada 1100, compaq armada 1500, compaq armada 1500c, compaq armada 1700, compaq armada 3500, compaq armada 4100 4200, compaq armada 6500, compaq armada 7000 series, compaq armada 7400, compaq armada 7800, compaq armada e500 e500s v300, compaq armada e700, compaq armada m300, compaq armada m300_v1, compaq armadastation, ministation e, ministation ex, compaq armadastation expansion base, compaq concerto series pc, compaq contura 400 series pc, compaq contura aero, compaq contura series pc, compaq evo 1050v n1010v, compaq evo d51- e-pc, compaq evo d510 e-pc, compaq evo e500 v300, compaq evo n110, compaq evo n115, compaq evo n150, compaq evo n160, compaq evo n180, compaq evo n200, compaq evo n400c n410c, compaq evo n600c n610c n610v n620c, compaq evo n800c n800v n800w presario 2800, compaq evo n800c n800v n800w presario 2800 series, compaq evo n1000, compaq evo n1005, compaq evo n1020v n1000v, compaq lte5000 series, compaq lte eliteartstation, compaq nc4000, compaq nc4400, compaq nc6000, compaq nc8000, compaq nw8000, compaq nx6110 nc6110 nx6120 nc6120, compaq nx7000, compaq portable 386 personal computer, compaq portable 486c , compaq portable ii personal computer, compaq presario 305, compaq presario 900 series, compaq presario 1100 2100 2500 series, compaq presario 1200 series 1230 1232, compaq presario 1200 series 1234 1235 1236 1237 1238 1240 1242 1250 1252, compaq presario 1200 series 1245, compaq presario 1200 series 1246 1277 1278 1279, compaq presario 1200 series 1255 1257 1260 1262 1266 1267, compaq presario 1200 series 1255, 1256, 1260, 1262, 1266, 1267, 1272, 1273, 1274, and 1275, compaq presario 1270, 1670, and 1675, compaq presario 1500 series, compaq presario 1600 series, compaq presario 1600 series 1624 1625 1635 1636, compaq presario 1600 series 1650 and 1655, compaq presario 1800 series 1805 1810, compaq presario 1900 series 1905 1906 1910 1915 1919 1920 1922 1925, compaq presario 1900 series xl1, xl160, xl161, xl162, xl163, and xl165, compaq presario 2800 series, compaq presario 3000 series notebook, compaq presario cq60 cq70, compaq presario cq61, compaq presario cq61_v1, compaq presario x1000, compaq prolinea, compaq prosignia 150, compaq prosignia 170, compaq prosignia 190, compaq prosignia notebooks, compaq tc1000 tablet, compaq tc1100 tablet, compaq tc4200 tablet
Dell Alienware m17x, c610, inspirion 3000 series, inspiron 1318-1150, inspiron 6400, inspiron 8200, inspiron 300m, inspiron 7000, inspiron 9100 inspiron xps 9100, latitude d820, latitude c500 c600, latitude c800, latitude cp cpi, latitude cs, latitude l400, latitude lm, latitude x200, latitude x300, latitude xpi cd
Efio efio 121a, efio 121i
HP hp 500, hp 510, hp 520, hp 530, hp 540, hp 541, hp 550, hp 2533t mobile thin client, hp 4410t mobile thin client, hp elitebook 2530p, hp elitebook 2730p, hp elitebook 6930p, hp elitebook 8530p 8530w, hp elitebook 8730w, hp envy 13, hp envy 15, hp g50 compaq presario cq50, hp g60 compaq presario cq60, hp g3000 compaq presario c300, hp g6000 compaq presario f500, hp g7000 compaq presario c700, hp hdx 16, hp hdx 18, hp mini-note 2133 2140, hp mini 210, hp mini 210, hp mini 110, compaq mini cq10, hp mini 1000 compaq mini 700, hp mini 1101 mini 110 compaq mini 110, hp mini 2102, hp mini 210, compaq mini 210, hp mini 5101, hp mini 5102, hp mini 5102_v1, hp mini 5103, hp omnibook 300_425_430_530, hp omnibook 500, hp omnibook 510, hp omnibook 600C, hp omnibook 800, hp omnibook 800CS_CT, hp omnibook 900, hp omnibook 2000_5500_5700, hp omnibook 2100_3100_3000, hp omnibook 4000, hp omnibook 4100_4150, hp omnibook 5000C, hp omnibook 6000_6100, hp omnibook 7100, hp omnibook XE2, hp omnibook XE3, hp omnibook XE4100_ XE4500, hp omnibook XE4400, hp omnibook XT1000, hp omnibook XT1500, hp pavilion dm1 hp mini 311 compaq mini 311, hp pavilion dm3, hp pavilion dv2, hp pavilion dv3, hp pavilion dv4, hp pavilion dv5, hp pavilion dv6, hp pavilion dv6_v2, hp pavilion dv7, hp pavilion dv8, hp pavilion dv1000-Compaq-Presario-V2000-nx4800, hp pavilion dv1400 compaq nx4820 compaq presario v2400, hp pavilion dv2000, hp pavilion dv3000 dv3500, hp pavilion dv4000 compaq presario v4000, hp pavilion dv5000, hp Pavilion dv6000, hp pavilion dv6500 6600 6700, hp pavilion dv8000, hp pavilion dv8000 dv8200, hp pavilion dv9000 dv9200, hp pavilion dx6500, hp pavilion hdx, hp pavilion n3400, hp pavilion N5400, hp pavilion N6000, hp pavilion tx1000, hp pavilion tx2000, hp pavilion tx2500, hp pavilion XH500, hp pavilion XU100, hp pavilion zd7000 media center zd7000 compaq business nx9500, hp pavilion ZD7010US, hp pavilion zd8000, hp pavilion ZE1000, hp pavilion ZE1200_XF300, hp pavilion ze2000 compaq presario m2000, hp pavilion ze2300 compaq presario m2300, hp pavilion ZE4100_4200_4300_4400_4500_4600_5200_5300_5400_5500_5600, hp pavilion ZE4115, hp pavilion ZE4145, hp pavilion ZE4900, hp pavilion ZE5000, hp pavilion ZE5100, hp pavilion ZE5200_4200_4100, hp pavilion ZE5200_5300_5400_5500_5600, hp pavilion ZE5375, hp pavilion ze5600 5500 5400 5300 5200 4700 4600 4500 4400 4300 4200 4100 compaq nx9010 9008 9005 9000 evo n1050v n1010v presario 2500 2100 1100, hp pavilion ZT1000, hp pavilion zt1000 xz300 omnibook xt1500, hp pavilion ZT1100, hp pavilion zt1100 xz100 omnibook xt1000, hp pavilion zt3000-Compaq-nx7000-x1000, hp pavilion ZU1000, hp pavilion ZV5000_5100, hp pavilion zv6000 compaq presario r4000, hp pavilion ZX5000, hp pavilion zx5000 zv5000 compaq presario r3000 compaq business nx9100, hp probook 4310s 4311s, hp probook 4410s 4411s 4510s, hp probook 4530s, hp probook 4710s, hp probook 5310m, hp slate 2 tablet pc, hp slate 500, hp special edition l2000 compaq presario v2000, hp touchsmart tx2
IBM-Lenovo ibm system x3250 m3 types 4251, 4252, and 4261, ibm system x3850 x5 and x3950 x5, ideapad s9e s10 s10e, lenovo 3000 n100 and n200, lenovo g560, lenovo ideapad y560, selectadock2 supplement, thinkpad 240, thinkpad 240x, thinkpad 340x_700(c)_720(c)_701(c, cs)_355x_360x_370x_750x_755(c, cs, cd, cdv, ce, cse), thinkpad 380 385 560 560e 760series 765d 765l 770 selectadock3, thinkpad 380xd 385xd, thinkpad 380z, thinkpad 390 iseries 1700, thinkpad 390e, thinkpad 390x iseries 1700, thinkpad 560x, thinkpad 560z, thinkpad 570 570e, thinkpad 600 600e, thinkpad 600x, thinkpad a20m a21m a22m a20p a21p a22p, thinkpad a21e, thinkpad a21e a22e iseries 1800, thinkpad a22m wireless, thinkpad a30 a30p a31 a31p, thinkpad dock port replicator, thinkpad edge13 e30 e31, thinkpad edge14 edge15 e40 e50, thinkpad g40 g41, thinkpad iseries 1200 1300, thinkpad iseries 1400 1500, thinkpad r30 r31, thinkpad r32, thinkpad r40, thinkpad r50 r50p r51, thinkpad r50e r51e r52, thinkpad r60 r60e r61 r61i, thinkpad r61 r61e r61i widescreen, thinkpad r500, thinkpad s30 s31, thinkpad sl300, thinkpad sl400 sl400c sl500 sl500c, thinkpad sl400 sl500, thinkpad sl410 l410 l412 sl510 l510 l512, thinkpad t20 t21 t22 t23, thinkpad t30, thinkpad t40 t40p t41 t41p t42 t42p, thinkpad t43, thinkpad t43 t43p, thinkpad t60 t60p 14.1 15.0, thinkpad t60 t60p 15.4ws, thinkpad t61 r61 r61i 14.1-widescreen, thinkpad t61 t61p 14.1, thinkpad t61 t61p 15.4ws, thinkpad t400 r400, thinkpad t400 r400_v1, thinkpad t400s t410s t410si, thinkpad t410 t410i, thinkpad t500 w500, thinkpad t500 w500_v1, thinkpad t510 t510i w510, thinkpad t520 t520i w520, thinkpad tablet hardware maintenance manual, thinkpad transnote, thinkpad w700 w700ds w701 w701ds, thinkpad x20 x21 x22 x23 x24, thinkpad x30 x31 x32, thinkpad x40, thinkpad x41, thinkpad x41 tablet, thinkpad x60 tablet x61 tablet, thinkpad x60 x60s x61 x61s, thinkpad x100e, thinkpad x100e x120e, thinkpad x200 tablet, thinkpad x200 tablet x201 tablet, thinkpad x200 x200s, thinkpad x200 x200s x200si x201 x201i x201s, thinkpad x220 tablet and x220i, thinkpad x300, thinkpad x301, thinkpad x301_v1, thinkpad z60m, thinkpad z60t, thinkpad z61e z61m z61p, thinkpad z61t, thinkserver, thinkserver td230, workpad z50
Fujitsu-Siemens fujitsu-siemens amilo 3438, fujitsu-siemens amilo xa-2528, V2030
Fic fic a360, Fic a440, Fic a985, fic m295 m296, Fic m785, Fic mb02, fic mb05w, Fic md02
Gateway gateway 400, gateway 450rgh, gateway 450rog, gateway 600, gateway 6000 6100 6500 6600 m360 mx6000 mx6100 mx6200 mx6400 mx6500 mx6600 mx6900 nx500, gateway convertible notebook cx200 cx2000 m280 m285 s-7200 ta1 ta6 ta7, gateway ec14 ec18, gateway ec14d, gateway ec14t ec18t, gateway ec34 ec38, gateway ec54 ec58, gateway lt31, gateway m275, gateway m305, gateway m350, gateway m675, gateway nv42, gateway nv53, gateway nv59, gateway nv59c, gateway p-78, gateway p-79, gateway profile 4, gateway profile 5, gateway solo 1450
JVC jvc mini note mp-xp741de, jvc mini note mp-xp7220kr 5220kr, jvc mini note mp-xp7230gb 5230gb, jvc mini note mp-xv941de 841de 841gb 841gbex 841us
LG le50, lm40, lm50, ls40, ls50, ls70, lw20, lw60, lw70, s1, p1, t1, tx
Mitac mitac 7521 plus n, mitac 8011, mitac 8050, mitac 8050d, mitac 8050qma, mitac 8066mp, mitac 8081, mitac 8170, mitac 8224, mitac 8355, mitac 8399, mitac 8575a, mitac 8599, mitac 8965, mitac w130
MSI msi-wind-u100
Packard Bell dot m a, dot mr-u mr, dot s, easy lite versa lite, easynote a7 versa s940, easynote b3, easynote bg, easynote bu, easynote butterfly touch, easynote butterfly xs, easynote c3, easynote dt85, easynote e, easynote l, easynote lj61, easynote lj65, easynote lj75 lj77, easynote m3, easynote m5 m7 versa m400, easynote mb, easynote me, easynote mx, easynote mz, easynote r, easynote r7 versa m540, easynote s, easynote sb, easynote sj, easynote sw w, easynote t5, easynote tj75 tj76 tj77 tj78, easynote tm85 tm86 tm89, easynote v, easynote v mv, easynote w3 dragon a, easynote w7 dragon sn, easynote xs, ipower gx, versa m340 e2000, versa p520, versa vx
Panasonic CF-08TX1A1M, CF-18JHU70TW, CF-18JHU80TW, CF-18KHH65Lx, CF-18NHHZXBM, CF-19CDBAXVM, CF-19CHBAXBM, CF-19FHGAXxM, CF-19KDRAXCM, CF-29N3LGZBM, CF-29NTQGZBM, CF-30CTQAZBM, CF-30CTQAZxx, CF-30FTSAZAM, CF-30KTPAXxM, CF-52AJYZDZM, CF-52EKMxDxM, CF-73E3KVXxM, CF-74CCBAXBM, CF-74ECBAXBM, CF-74ECBGDBM, CF-74GCDADBM, CF-74JCJBDxM, CF-1000, CF-T4GWCTZBM, CF-T4HWETZBM, CF-T5LWETZBM, CF-W4GWCZZBM, CF-W4HWEZZBM, CF-W5LWEZZBM, CF-Y5LWVYZBM
Samsung samsung n820-n850, samsung np q35, samsung np r560, samsung r50-sch, samsung nc10, Samsung p560, samsung q1u, samsung q40, Samsung q45, samsung r50, samsung r510, samsung r520, Samsung x460, samsung Q1, samsung Q35, samsung Q70, samsung r20
Sony PlayStation, pcg-c1vp c1vpk, pcg-fx210, pcg-fx220 220k 240 240k 250 250k 270 270k, pcg-fx290 290k, pcg-fx777 877, pcg-fxa32 33 35 35d 36, pcg-gr150 150k 170 170k, pcg-r505afe, pcg-r505je jek jep jl jlk jlp js jsk jsp, pcg-sr27 sr27k, pcga-dsd5 dsm5, vgn-TX5RU, vgn-X505, vgn-a, vgn-ar, vgn-ax, vgn-b, vgn-bx, vgn-c, vgn-fe, vgn-fj, vgn-fs, vgn-n, vgn-s, vgn-sz, vgn-t, vgn-tx, vgn-u, vgn-ux
Toshiba Satellite Pro M30, Satellite 100cs 110cs, satellite 300 310 320 330, satellite 1400 1405, satellite 1700, satellite 1710cds, satellite 1800, satellite 1900, satellite 2060cds 2100, satellite 2230 2250, satellite 2400 2405, satellite 2500cds, satellite 2510cds, satellite 2520cds 2540xcdt, satellite 2590cdt, satellite 2610 2750, satellite 2800, satellite 3000, satellite 4000 4010 4020, satellite 4030 4060 4070 4080 4090 4100, satellite 4200 4300, satellite 5000, satellite 5100, satellite 5200, satellite a10 pro a10 tecra a1, satellite a20, satellite a20, satellite a30, satellite a40, satellite a40_sm_v2, satellite a50 tecra a2, satellite a50s tecra a3x, satellite a70, satellite a70_v2, satellite a80 a85, satellite a100 a105 tecra a7, satellite a200, satellite a350, satellite a350d, satellite a500d pro a500d, satellite a660 pro a660, satellite A660_A660D_A665_A665D, satellite and pro 220 440 460 470 480, satellite and pro a60, satellite c650-psc08x c655-psc09x, satellite c650d c655d, satellite e100 e105, satellite e200 e205, satellite l10, satellite l20, Satellite L300-L300D, satellite l450 pro l450, satellite l450d pro l450d, satellite l500 pro l500, satellite l500d, satellite l510, satellite l550 pro l550, satellite l600 l640 l645 pro l600 l640 l645, satellite l600d l640d l650d pro l600d l640d l650d, satellite l630 l635, satellite l630 l635 pro l630 l635, satellite l650, satellite l650 l655 pro l650 l655, satellite l670 l675 pro l670 l675, satellite l670d l675d pro l670d, satellite m20, satellite m30-35, satellite m30x, satellite m40 tecra a4 dynabook vx4, satellite m40x, satellite m50, satellite m60, satellite m60_v2, satellite m70 pro m70, Satellite m100, Satellite m200, satellite m200 m205 pro m200, satellite m300 pro m300, satellite m500 m505 m507, satellite p10, satellite p20-25, satellite p100, satellite p200 p205, satellite p200d p250d, satellite p300, satellite p500 pro p500, satellite P750_P755, satellite pro 4600, satellite pro 6000, satellite pro 6100, satellite pro a60, satellite pro a120 tecra a8, satellite pro m10, satellite pro s200 tecra a9 s5 p5, satellite pro s300 tecra a10 s10 p10, satellite pro s500 tecra a11 s11 p11, satellite pro s500m tecra m11, satellite r10, satellite r20, satellite r70 tecra m7, satellite t230 pro t230, satellite t230d pro t230d, satellite te2000, satellite u300 pro u300, satellite u400 pro u400 portege m800, satellite u500 portege m900d, satellite x200 x205
Toshiba Portege_M200_v1, portege 610ct 620ct, portege 2000, portege 3010ct 3020ct, portege 3110ct, portege 3400, portege 4000, portege 7010ct, portege 7020ct, portege 7200ct, Portege_ferrari3000, portege a100, portege a200, portege a600, portege m100, portege m200, portege m300, portege m400 m405, portege m500, portege m500 satellite u200, portege m700 m750, portege m780, portege p2000, portege r100, portege r200, portege r300, portege r400, portege r500, portege r600, portege r700, portege s100, portege t110 satellite t110 pro t110, portege t110d satellite t110d pro t110d, portege t130 satellite t130 pro t130, portege t130d satellite t130d pro t130d, portege t210 satellite t210 t215 pro t210 t215
Toshiba tecra 520cdt 530cdt 550cdt, tecra 750, tecra 780cdm 780dvd, tecra 8000, tecra 8100, tecra 8200, tecra 9000, tecra a3 s2, tecra a3 s2_v2, tecra a5, tecra a6, tecra m1, tecra m1_v1, tecra m2, tecra m2v, tecra m3, tecra m4, tecra m5, tecra m9, tecra m10, tecra r10, tecra s1, tecra s3, tecra s3 s4, tecra te2000
Toshiba qosmio e10, qosmio f10, qosmio f10_v1, qosmio f20, qosmio f30, qosmio f40 f45, qosmio f50, qosmio f60, qosmio g10, qosmio g20, qosmio g30, qosmio g40, qosmio g50, qosmio x300, qosmio x500
Toshiba libretto 100ct, libretto l100 l105 nb100, libretto u100, dynabook v1 v2 satellite p300, equium a60 satellite a60 pro a60 a65, equium a210 satego a210 satellite a210 a215 pro a210, equium a300 satego a300 satellite a300 pro a300, equium l300 satego l300 satellite l300 l305 pro l300 pslb0123, equium l300d satego l300d satellite l300d l305d pro l300d, equium l350 satego l350 satellite l350 pro l350, equium l350d satego l350d satellite l350d pro l350d, equium m40 m45 satellite m40 m45, nb200, nb250 nb255, nb300
Uniwill uniwill 340s2, uniwill 340s8

1 thought on “Chia sẻ tài liệu sửa chữa rất nhiều loại Laptop

Leave a Comment

CommentLuv badge