Bạn nên mua hay nên thuê một máy in khổ lớn để in bản vẽ CAD?

Chất lượng máy in khổ lớn là điều phải quan tâm và nếu bạn đang phân vân nên thuê hay nên mua một máy in khổ lớn mới. Bạn sẽ muốn sử dụng tiền vào nhiều mục đích, chia số tiền ra nhỏ hơn, công nghệ mới hơn và tốt hơn sẽ nhanh hơn bao giờ hết, và lựa chọn cho thuê hoặc cho thuê của bạn. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi tư vấn rằng thuê là lựa chọn thuận lợi nhất cho đa số khách hàng.


Leave a Comment

CommentLuv badge