Hiểu biết về các loại mực in cho máy in phun khổ lớn

Có nhiều loại mực in khác nhau được sử dụng cho các máy in khổ rộng. Nhiệm vụ chính của chúng là thể hiện màu sắc trên trang giấy, nhưng mỗi loại đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, thuộc về bản chất. Việc thấu hiểu chúng khi chuẩn bị đầu tư sẽ giúp … Đọc tiếp ….